Ingo Lenßen
Även advokaten använder det – Ingo Lenßen

Kontaktuppgifter

Din e-postadress använder vi endast i följande syften:

  • För att meddela dig vårt erbjudande om återbetalning
  • För att efterfråga eventuell information som saknas
  • För att informera dig om utbetalningen av dina pengar
Julia Braun
Dataskyddsexpert
Vill du även få erbjudandet via sms?
Vad är ditt för- och efternamn?